Wie zijn wij....

Wie zijn wij ??

Stichting Open Atelier is een groep Kunstenaars ,die woonachtig zijn in de gemeente Zuidplas. Alle leden zijn gedreven bezig zijn met een eigen kunstdiscipline en kunnen elkaar zodoende stimuleren en inspireren. 

Men wordt geacht zelfstandig te kunnen werken.

De huidige disciplines zijn schilderen, boetseren, pottenbakken, textiel, papier en glasobjecten maken.

Groot materiaal, zoals ovens, draaitafels, kleiwals, mallen, spuitcabine en schildersezels zijn beschikbaar. Overig materiaal / gereedschap zelf mee te nemen .

Het ontstane werk wordt een paar keer per jaar tentoongesteld voor het publiek.

Een ieder die gebruik wil maken van het atelier betaalt een bijdrage en moet bereid zijn een aantal taken op zich te nemen. 

 

Geschiedenis

In 1985 is het Open Atelier officieel statutair opgericht.

Met een startsubsidie van de Gemeente en een eigen bijdrage van het Anjerfonds kon het Open Atelier starten.  

In 1999 deed het Open Atelier voor eerst mee aan Pinkst'art, dat is één van de mogelijkheden van het Open Atelier om mensen te laten zien wat er gedaan wordt op het gebied van kunst.

 

Heden

In 2007 verhuist het Open Atelier naar De Batavier. 

Er zijn de laatste jaren nieuwe materialen aangeschaft, zodat we nog een groter aanbod van technieken hebben.

Ook worden er workshops verzorgd voor groepen mensen binnen en buiten het Open Atelier zoals deelnemers aan het Taalhuis en senioren.        

Het doel van het Open Atelier is het ter beschikking stellen van een ruimte en middelen aan mensen die creatief bezig zijn, ouder zijn dan 16 jaar.!

 

 

^